ชื่อบทความ : ID01 -ปรับสภาพแว้ดล้อมโรงเรียนหนองบอนหมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน

ประเภท: นักศึกษา

จากสถานการณ์โควิค 19 ที่ระบาดในตอนนี้ ทางตำบลแสลงโทนมีการจัดมาตรการการป้องกัน covid ทางคณะได้มีการลงพื้นที่จัดทำเจล และมีการทำความสะอาดพื้นที่สำหรับการเปิดภาคการศึกษาของร.ร.บ้านหนองบอล ต.แสลงโทน โดยการฉีดพ้น ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริเวณ ให้สะดวกต่อการเปิดภาคเรียน และสนับสนุนด้านในเรื่องเจล น้ำยาฆ่าเชื้อ แมสปิดปาก ให้แก่ทางโรงเรียน ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลาการ ทางการศึกษา และนักเรียน

อื่นๆ

เมนู