ชื่อบทความ : ออกแบบสร้างลายเสื่อกก อัตลักษณ์ชุมชนแสลงโทน
ชื่อสถานที่ : ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :
นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


โดยทั่วไปเสื่อกกที่พบในชุมชนนั้นยังไม่มีการออกแบบลวดลายมากนัก ส่วนใหญ่จะใช้เส้นกกทอเป็นลายขัดธรรมดาและมีสีสันอาจไม่ค่อยสะดุดตาหรือสวยงามเท่าที่ควร การจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาเป็นการจัดกิจกรรมโดยให้กลุ่มแม่บ้านชุมชนแสลงโทนออกแบบลายเสื่อกกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และออกแบบต่อยอดลวดลายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลายเสื่อกกประจำท้องถิ่นต่อไป
หลักการในการออกแบบลายเสื่อกก
       ในการออกแบบลายเสื่อนั้นเราต้องพิจารณาถึงลวดลายที่เราต้องการให้เกิดเมื่อทำการทอเสื่อ และเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสร้างลายจึงต้องมีการออกแบบลายก่อนการทอเสมอ โดยมีหลักการในการออกแบบ ดังนี้
1. ลวดลายที่ออกแบบต้องคำนึงถึงจำนวนลายที่ต้องนำมาใช้ในการสร้างไม้กดลายซึ่งจะต้องไม่มากจนเกินไปโดยประมาณอยู่ระหว่าง 4 – 5 ลาย
2. ลวดลายที่ออกมาเมื่อนำมาสร้างไม้กดลาย จะได้ไม้กดลายเป็นสองเท่าของลวดลายที่ออกแบบ
3. ลายทอเสื่อจะไม่เหมือนลายที่สานจากไม้ไผ่ เพราะเส้นเชือกกับเส้นกกมีขนาดต่างกันลวดลายที่เกิดจึงเกิดจากเส้นกกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
4. ลายเสื่อที่เกิดจากการสานระหว่างเส้นเชือกกับเส้นกก ช่วงของการข้ามเส้นเชือกแต่ละช่วงต้องไม่มากเกินไปเพราะจะทำให้เสื่อไม่กระชับและไม่คงทนแข็งแรง


ภาพประกอบกิจกรรม
แม่บ้านแสลงโทนออกแบบลวดลายเสื่อกก
บัณฑิตออกแบบลวดลายต่อยอดจากแม่บ้านแสลงโทนวีดีโอประกอบบทความ

 


แหล่งที่มา
การออกแบบลวดลายเสื่อขิด
https://sites.google.com/site/krusornsil/xeksar-prakxb-kar-sxn-phumipayya-thiy/kar-xxkbaeb-lwdlay-seux-lay-khid

อื่นๆ

เมนู