ชื่อบทความ: ลงพื้นที่สำรวจเเละเก็บข้อมูล U2T ที่ตำบลโคกย่างเเละทำความสะอาดโรงเรียนในตำบลโคกย่าง

ผู้เขียนบทความ: นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์

บทความประจำเดือนสิงหาคม

– การลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T 

กลุ่มพวกเราได้ไปลงื้นที่ในการเก็บข้อมูลของหมู่ 4 ซึ่งเรานั้นได้ไปเก็บข้อมูลมากมายทั้งเเหล่งน้ำชุมชนอื่น เเละนอกจากนี้ยังได้ไปสำรวจพืชพรรณต่างที่อยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านตาจรู๊กโดยสิ่งที่เราได้เข้าไปเก็บนั้นเป็นทั้งพืชพรรณ ทุ่งนา แหล่งน้ำ สัตว์ที่มีในพื้นที่โดยจะช่วย

 

-กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน

ทางทีมงานของเราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยในการทำกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ให้นักเรียนนั้นไม่ได้เข้าไปเรียนจึงทำให้โรงเรียนนั้นไม่ค่อยสะอาด ทีมงานเราจึงได้เข้าไปช่วยในการทำความสะอาดโรงเรียน เช่น การกวาดถนน ใบไม้เเละอื่นๆ เก็บเศษขยะต่างๆ

-กิจกรรมมอบถุงยังชีพที่ตำบลโคกย่าง

ทีมงานของเราได้ไปมอบถุงยังชีพที่ตำบลโคกย่างให้เเก่ชุมชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู