ข้าพเจ้า นางสาวจิตติมา พึ่งพักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ลงพื้นที่ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ดำเนิดการจัดอบรม การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเฟสชิว

     

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก  จึงทำให้ทีม U2T ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ว่ามีความสำคัญต่อประชาชนมากเพียงใด  ทำให้ทีมงาน U2T ตำบลเขาดินเหนือ ได้ทำการประชุมปรึกษาหารือกับ อาจารย์ผู้ควบคุมงาน ที่จะจัดอบรมการทำ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเฟสชิว เพื่อแจกให้ประชาชนในชุมชนเพื่อไว้ใช้ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้

     

ทางทีมงาน U2T ตำบลเขาดินเหนือ  จึงได้ทำการจัดอบรม การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเฟสชิว และนำไปแจกให้ประชาชนในชุมชนตำบลเขา ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในการดำเนินการจัดอบรมและสถานที่จัดอบรมเป็นอย่างดี

   

อื่นๆ

เมนู