กิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19และเเจกเจลแอลกอฮอล์

ในเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ แซ่อึงและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ณ โรงเรียน ชุมชน และวัดพร้อมทั้งรณรงค์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน หมั่นล้างมือบ่อย และเว้นระยะห่าง ไม่อยู่ในพื้นที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19

สำหรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่แจกในครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายให้ครบทุกครัวเรือน ลดผลกระทบจากการขาดแคลนแอลกอฮอล์ล้างมือ

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทางทีมงานของเรายังคงดำเนินการล้างทำความสะอาด จัดเก็บขยะอันตราย(หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และติดป้ายกำหนดระยะห่างของคนในชุมชนในที่สาธารณะตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing

สุดท้ายนี่ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคน หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หากปฏิบัติตนด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราห่างไกลโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่าง ๆ ได้

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู