ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการของ U2T สู้ภัยโควิด (Covid-19 week) ดิฉันและกลุ่มคณะได้ตระหนักถึงปัญหาของการแพร่ระบาดครั้งนี้จึงได้ลงพื้นที่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ส่งหมอบเจลแอลกอฮอ์ล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับสถานที่กักกันโรคของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆในสถานที่กักกันดิฉันและกลุ่มคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนจะได้รับประโชนย์ไม่มากก็น้อยและอยากให้การระบาดครั้งนี้จะลดลงชุมชนของเราจะได้มีความสุขและดำรงชีวิตใด้อย่างปกติ

สรุป : พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ส่งหมอบให้ในวันนี้จะเป็นประโชยน์แก่ชุมชนตำบลโนนเจริญต่อไป

อื่นๆ

เมนู