โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

                   ข้าพเจ้านายกิตติ  จันทะกล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ถ่ายภาพและวิดีโอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทุ่งจังหันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็นการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น สวนผลไม้ตามฤดูกาล  สวนทุเรียน  ฟาร์มเห็ด ร้านกาแฟ ร้านอาหารท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่สอบถามสถานการณ์โควิด-19 ภายในตำบลทุ่งจังหัน พบว่า มีผู้เดินทางกลับมายังตำบลและได้มีการกักตัวยังสถานที่ที่ทางผู้นำชุมชนจัดไว้ให้โดยกักตัวที่วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม และศาลาประชาคมหมู่ 8 บ้านหนองหิน จึงได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ นำไปแจกจ่ายต่อแก่คนในชุมชนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ต่อไป

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู