ดิฉันนางสาวกลุนันทน์ จันทรา ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ณ ปัจจุบัน ประชาชนที่เคยทำงาน ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่อุตสหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อมาดำรงชีวิตต่อที่บ้านเกิด รวมทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 นั้น โดยประชาชนเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อรอรักษาอาการ และเพื่อสังเกตอาการของโรคโควิด 19 โดยในแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการเตรียมพร้อมในการรับผู้ที่ต้องการกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ามากักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ในแต่ละอำเภอ แจ้งในแต่ละตำบลสร้างศูนย์กักกันขึ้น โดยจะมีทีมแพทย์ ทีมผู้นำ และทีมงานอาสาสมัครผลัดเวรเข้ามาดูแลผู้ที่เข้ามากักตัว

จากสถาณการณ์ข้างต้นนี้ พวกเราชาว U2T เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ทำการประชุม วางแผนเพื่อลงพื้นช่วยเหลือสถานกักกันในเบื้องต้น โดยการนำ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปร่ย์แลกอฮอล์ และน้ำดื่ม มอบแกสถานกักกันทั้ง 6 ที่ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ และเรายังคงจำเดินกิจกรรมช่วยเหลือในครั้งต่อๆไป

ในส่วนตัวดิฉันหลังจากปฏิบัติหน้าที่สำเร็จ ในวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เข้ารับฉีด Covid Vaccine เข็มแรก จึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลังการฉีด ได้รับการฉีดเวลาประมาณ 14:45 น. รอสังเกต​อาการ ถึง 15:30 น. ไม่อาการใดๆ ความดันปกติ กลับมาบ้าน ก็ยังไม่มีอาการใดๆ จนประมาณเวลา 21:00 น. มีอาการไข้ ร้อนๆวูบวาบ ทั้งหนาวสั่นพร้อมกัน เจ็บบริเวณ​ที่ฉีด ปวดศรีษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว​ คลื่นไส้ และมีอาการปวดจี้ดที่ท้องน้อย ส่วนตอนเช้า(14/08/2564) มีไข้อ่อนๆ ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดศรีษะ​ เหนื่อยเพลีย ช่วงค่ำ ไม่ไข้รุ่มๆ ปวดศรีษะ และในช่วงเช้า(15/08/2564) มีอาการปวดบริเวณที่ฉีด ส่วนอาการอื่นๆไม่มีแล้ว อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ จึงอยากเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีด Covid Vaccine เข้ารับการฉีดวัคซีนกันนะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

อื่นๆ

เมนู