ชื่อบทความ : ID02-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน “Application U2T” และกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน ตำบลโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์
ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน “Application U2T

          ด้วยทางอาจารย์ได้มอบหมายงานให้เก็บข้อมูลใน Application U2T  โดยคณะผู้ปฏิบัติงาน(นักศึกษา)  ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องเก็บคือ แหล่งน้ำในท้องถิ่น,ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น,พืชในท้องถิ่น,เกษตรกรในท้องถิ่น,อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,ร้านอาหารในท้องถิ่น,ที่พัก / โรงแรม,แหล่งท่องเที่ยวและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน

          คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกย่าง ประกอบด้วย อาจารย์ ประชาชน บันฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ร่วมกับ คณะคุณครูโรงเรียนโคกย่าง และชาวบ้านในชุมชนตำบลโคกย่าง ได้ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช่น การกวาดอาคารเรียน การเช็ดโต๊ะโรงอาหาร การกวาดเศษใบไม้ร่วงตามถนน การเก็บขยะ เป็นต้น เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับคนในชุมชนอีกด้วย

ภาพประกอบกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู