ชื่อบทความ พัฒนาลวดลายเสื่อกก ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลักขณา ใจมาลา

ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อเรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อมผ้าทอมือ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” ทางคณะอาจารย์ผู้ควบคุมการทำงานได้เรียนเชิญวิทยากรมาเพื่อให้ความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจักสาน การย้อมผ้า การทอผ้า การทอเสื่อ การประดิษฐ์คิดค้นลวดลายของเสื่อกก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการนำชาวบ้านในตำบลแสลงโทน เฉลี่ยที่หมู่บ้านละ 2-3 คนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยจะเน้นไปทางแกนนำของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้แกนนำเหล่านี้ได้นำไปเผยแพร่ให้เหล่าชาวบ้านได้ทราบกันให้ทั่วกัน  ซึ่งวิทยากรที่นำมานี้นั้นจะให้ความรู้ในหลากหลายเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเราจะมาพูดถึงหัวข้อในเรื่องของการทอเสื่อกก และลวดลายของเสื่อกก ในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ได้ทำมาให้วิทยากรดูเพื่อเป็นเกณฑ์ที่จะตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไร ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ในด้านของการทอเสื่อกก ยังจะต้องพัฒนาในส่วนของการทอให้เส้นของกกนั้นสม่ำเสมอกัน สีของกกต้องเหมือนกัน ไม่ซีดหรือเข้มเกินไป ในส่วนของลวดลายนั้นไม่มีปัญหาอะไร มันคืออิสระในการออกแบบเป็นศิลปะ

 

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู