ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สป อว ขอความร่วมมือจากทุกมหาลัย/พื้นที่ ดำเนินการจัดกินกรรมU2T สู้ภัยโควิด(U2T COVID – 19week) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ตำบลโนนเจริญ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อไปส่งหมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนของตำบลโนนเจริญของพวกเรา ส่งหมอบเจลแอลกอออล์ทั้งแบบเจลและสเปร์จำนวน 20ขวด หน้ากากอนามัย 2 กล่อง เจลแบบปั๊มขวดใหญ่ 1 ขวด ด้วยกัน

สรุป การส่งหมอบสิ่งดีๆในครั้งนี้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและห่างไกลจากโรคระบาดครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู