ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ทางตำบลได้ทำการจัดสถานที่กักตัวให้แก้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมีการจัดเวรยามดูแลทั่วทุกจุดในตำบล และมีการตรวจวัดผู้กักตัวอยู่ตลอด

ส่วนในด้านการอบรมการเผาถ่านไร้ควัน ประชาชนได้เข้าร่วมและเรียนรู้การทำเตาถ่านไร้ควันและการผลิตถ่านไร้ควันเพื่อใช้ในควันเรือน และจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถแปรรูปได้หลายตัว เช่น ถ่านอัดแท่ง , น้ำด่าง, และตัวดูดความชื้นจากถ่าน

ในด้านการสาธิตการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปลูกผักไร้สารเคมีในชุมชน ชาวได้มาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก และการนำไปใช้ให้ถูกวิธี

Tags:

อื่นๆ

เมนู