ข้าพเจ้านายณัฏฐวัชช์ บุญสวัสดิ์ รับผิดชอบบ้านโคกกระชาย ม.7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2564 ที่หมู่บ้านได้นำองค์ความรู้มาขยายให้กับครัวเรือน 80 ครัวเรือนในชุมชนเกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำหมักจุลินทรีย์รสจืด และน้ำหมักจุลินทรีย์ลูกตาลสุก เพื่อนำไปใช้ฉีดพ่นหรือรสพืชผักสวนครัว และข้าว

สิ่งที่คาดหวัดเกษตรกรในครัวเรือนสามารถทำน้ำหมักต่างๆ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตข้าวหรือพืชผักสวนครัว สมาชิกได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกโคกหนองนาต้นแบบบ้านโคกกระชายด้วย

ส่วนการทำเตาถ่านไร้ควันนั้นก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เตรียมความพร้อมที่จะอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาชุมชนต่อไป  และได้เป็นจิตอาสาเป็นเวรยามช่วงกลางคืนที่ศูนย์กักตัวผู้เสี่ยงโควิท 19 ที่ศูนย์กักตัววัดป่าโคกกระชาย

Tags:

อื่นๆ

เมนู