ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564  พวกเราชาวU2T ได้ลงพื้นที่ส่งหมอบเจลแอลกอฮอล์ 20 ขวด หน้ากากอนามัย 2 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ขวดใหญ่ปั๊ม 1 ขวด ให้แก่สถานที่กักกันในตำบลโนนเจริญ อำเถอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พวกเราชาวU2T หวังว่าสิ่งที่มอบให้จะนำไปใช้ประโชยน์แก่ชุมชนของเราและช่วยลดการแพร่ระบาดครั้งนี้ไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ

อื่นๆ

เมนู