การกักตัวของกลุ่มเสี่ยงโควิด-19: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง กลับภูมิลำเนา

 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                               เขียนโดย:   ปัญญา พวงประเสริฐกุล


การกักตัวและการมีโรงพยาบาลสนาม เป็นแนวทางการแก้ปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะที่ 3

การระบาดในครั้งนี้ มีพื้นที่จังหวัดจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่สีแดง เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น  และมีการล๊อคดาวน์พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

จุดเริ่มต้นในการระบาดครั้งนี้ มาจากการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 ซึ่งขาดการระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยง การมีพฤติกรรมที่ของผู้เสี่ยงยังคงเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถความบคุมได้

นอกจากปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ   คนว่างงานจากพื้นที่เสี่ยง เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเกิดจำนวนมาก ไม่ได้ดำเนินการกักตัวที่ถูกต้องตามหลักการ และกักตัวไม่ครบ 14 วัน

ในการบริการความเสี่ยง ทำให้มีโรงพยาบาลสนาม มีการกักตัวที่บ้านที่มีประสิทธิภาพ  กระตุ้นให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ออกเดินทางจากสถานที่กักตัวภายในบ้าน จึงมีระบบการจัดหาอาหารเพื่อนำส่งและมีการสนับสนุนสำหรับการยังชีพระหว่างกักตัว

จังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบาย “ อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน รับผู้ป่วยโควิทกลับภูมลำเนา”  โดยมีรูปแบบการให้บริการด้วยการรับกลับบ้านด้วยรถบริการทางการแพทย์ การจัดหาโรงพยาบาลสนาม มีระบบ call center  หมายเลข 02-576-5555  เฉพาะสำหรับคนบุรีรัมย์ เพื่อประสานติดต่อโดยตรง และมีรถไปรับถึงที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลสนามแล้ว กว่า 1,500 เตียง และมีรถไว้รับส่งกว่า 60 คน ซึ่งผู้ที่ขอใช้บริการ จะต้องมี มีบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ผลตรวจหรือใบรับแพทย์มายืนยัน  ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนให้โครงการนี้

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่กักตัวสำหรับคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง มาอยู่ในภูมิลำเนา  จำนวน 4 แห่ง คือ วัดประชาสมนึก วัดป่าโคกเห็ด(หมู่ที่ 4)   บ้านป่าโคกกระชาย (หมู่ที่ 7)  บ้านบาตร (หมู่ที่ 10)

จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านบาตรหมู่ที่ 10 กล่าวถึงสถานการณ์การกักตัวขอผู้อพยพ ย้ายกลับบ้านจากพื้นที่สี่ยง ว่าส่วนใหญ่ย้ายกลับมาจากกรุงเทพ และสมุทรปราการ  บริเวณกักตัวใช้พื้นที่วัดบ้านบาตร เป็นบริเวณกัก โดยแบ่งกลุ่มผู้กักตัว เป็น 3 ระดับ 1. กลุ่มเสี่ยงต่ำ 2.   กลุ่มเสี่ยงกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง (นำส่งโรงพยาบาลสนามอำเภอประโคนชัย) ปัจจุบันจำนวนผู้กักตัว มีจำนวน 7 คน คาดว่าภายในเดือนหน้าจะมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง จากสถานการณ์โควิด

ในการกักตัว จะมีการส่งอาหารให้กับผู้กักตัว และมีกลุ่ม อสม. กลุ่มผู้นำ และอาสาสมัครชุมชน ในการแบ่งเวรดูแล อำนวยความสะดวกอยู่รอบๆบริเวณ และมีเจ้าหน้าที่จาก อบต. และหน่วยงานอื่นมาเข้าเยี่ยมเป็นระยะ  มีการเปิดรับบริจาคอาหาร น้ำ และทุนสนับสนุนเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำหรับผู้กักตัว  ซึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านเข้ามาร่วมบริจาคข้าว อาหารและทุนทรัพย์ จำนวนหนึ่ง   ที่พักสำหรับผู้กักตัวจะถูกแบ่งเป็นห้อง แยกห้องน้ำ ส่วนตัวแต่ละคน ทุก 7 วันจะมีการไปตรวจเชื้อโควิด ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ   เมื่อครบ 14 วันแล้วไม่พบอาการป่วยของโรคโควิด – 19 ญาติสามารถนำตัวกลับบ้านได้

 


ภาพบรรยากาศสถานที่กักตัวผู้เสี่ยงโควิด-19 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ พร้อมมอบน้ำดื่ม


กิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสง ประจำเดือนสิงหาคม 

 


วิดีโอแสดงกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู