เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ยังแพร่ระบาดอย่างหนัก รัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อบุรรัมย์ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI ) เพิ่มเติม เพื่อรอรับส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 )  เข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลของรัฐของแต่ละอำเภอ


อำเภอโนนสุวรรณ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย ณ ศาลาประชาคมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรหน่วยงานต่างๆ
และชาวบ้านอำเภอโนนสุวรรณได้มาช่วยกันจัดสถานที่ ไม่ว่าจะทำความสะอาด ทำห้องน้ำ ประกอบเตียง พร้อมต้อนรับผู้ป่วยชาวอำเภอโนนสุวรรณกลับบ้าน
และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย ไว้คอยอำนวยตวามสะดวกแก่คุณหมอและผู้ป่วย

   

            

อื่นๆ

เมนู