แผนงานประจำเดือนสิงหาคม คือการรวมกลุ่มกันของสมาชิกทีมปฎิบัติงานประจำพื้นที่ .เขาดินเหนือ.บ้านกรวด .บุรีรัมย์ เพื่อทำหน้ากาก face shield และทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ซึ่งแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยในหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเราทีมงาน U2T จึงได้รับมอบหมายให้ผู้ปฎิบัติงานช่วยกันรณรงค์ สอดส่องดูแลในพื้นที่ พร้อมทั้งทำเจลแอลกอฮอล์แจกประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และทีมงานได้ประสานงานกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อทำการรณรงค์ ทั้งรณรงค์ฉีดวัคซีนและแจกสิ่งของจำเป็นให้ทุกหน่วย อสม. ในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน

ทั้งนี้แล้วข้าพเจ้าและทีมปฎิบัติงานขอเอาใจช่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู