ข้าพเจ้า นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบ
เจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับจุดควบคุมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด(Local Quarantine)ทั้งหมด ๕ จุดของแต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลโนนเจริญ ซึ่งเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกับประชาชน จัดทำขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านของตำบลโนนเจริญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่นั้นมีการระบาดหนักมากขึ้นส่งผลให้ผู้ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดที่จัดให้เป็นพื้นที่สีแดง สีแดงเข้ม และเข้มงวดสูงสุด ต่างก็พากันกลับมาบ้านเกิดของตนเอง ทำให้ต้องมีสถานที่กักกันตัวเฝ้าระวังดูอาการของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเป็นการป้องกันและร่วมรณรงค์ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยการล้างมือบ่อยๆ นั้นทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ จึงได้มีการแจกจ่ายเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับจุดควบคุมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (Local Quarantine) ทั้งหมด ๕ จุดของแต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู