สถานการณ์โควิดในตำบลดงอีจานในตอนนี้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพราะมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงอย่างต่อเนื่องทำให้สถานที่กักตัวประจำตำบลไม่พอต่อที่พักอาศัยต้องให้มีการกักตัวที่บ้านโดยมีการเฝ้าระวังจากทีม อสม.และหมอ รพ.สต.จะมีการตรวจหาเชื้อในทุก 7 วัน สำหรับตำบลดงอีจานจนครบการกักตัว 14 วัน

      ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแล้วในตำบลดงอีจานของเราก็มีผู้เดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จากการลงพื้นที่สำรวจในตำบลดงอีจานของเราประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเป็นอย่างดีและเราชาว  U2T ของตำบลดงอีจานก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและช่วยเหลือถุงปันสุขในยามวิกฤตนี้ด้วยค่ะ

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู