จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ทีประเทศจีน จนมีการระบาดไปทั่วโลก การระบาดยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงในหลายพื้นที่ประเทศไทยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลุกลามออกไปในพื้นที่กว้าง ทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมเป็นจำนวนมากโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมติจัดเตรียมพื้นที่กักกันโรคของรัฐในระดับจังหวัดอำเภอตำบลเพื่อรองรับสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีโครงการรับคนบุรีรัมย์กลับบ้านมีที่รักษามีที่กักตัวครบ 14 วันได้ฉีดวัคซีนทุกคน

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย มีการคัดกรองโรคประเมินความเสี่ยงและการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการในรูปแบบพื้นที่กักกันโรคระดับตำบลจำนวน4จุด ศูนย์ที่1วัดประชาสมนึก ศูนย์ที่2 วัดป่าโคกกระชาย ศูนย์ที่3 วัดป่าโคกเห็ด ศูนย์ที่4 วัดบ้านบาตร โดย จะมี อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำ ทางเจ้าหน้าที่ประจำตำบลตะโกตาพิมีการดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการเป็นอยู่อย่างดีที่สุด กระผมและทีมงานได้เข้าไปสำรวจสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และได้รวบรวมเงินของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ร่วมบริจาคกาแฟและน้ำดื่มให้กับทั้ง4 ศูนย์กักตัว ประจำตำบลตะโกตาพิ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เว้นระยะห่างบุคคลหรือหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้ครบตามนัดเพื่อให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดป่วย ลดตายที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

รูปภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู