กระผมนายสมณัฐ พิกุล ในช่วงเดือนสิงหาคม กระผมและทีมงาน U2T ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนการทำงาน โดยทำการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก สถานการณ์ในประเทศเข้าสู่ขั้นวิกฤต โดยยอดผู้ติดเชื่อและผู้เสียชีวิต จากโรคระบาดโควิด 19 นั้น มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน จากสถานการณ์ครั้งนี้ ทำให้โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ปิดตัวลง ทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างๆนั้น ตกงานเป็นจำนวนมาก และยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ ทั้งตกงานและติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ประชาชนเลือกที่จะกลับมารักษาตัวที่บ้าน และมาเพื่อประกอบอาชีพยังบ้านเกิด

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางจังหวัดจึงมีมาตรการ ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และผู้ที่ติดเชื้อโควิด เมื่อเข้าสู่จังหวัด ต้องทำการเข้ากักตัวในสถานกักกันที่แต่ละตำบลเตรียมไว้ เพื่อสังเกตอาการ และทำการรักษาต่อไป จากเหตุการณ์ข้างต้นทำให้พวกเราชาว U2T เล็งเห็นความสำคัญในตรงนี้ จึงทำการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สเปร่ย์แอลกอฮอล์ เพื่อไปมอบยังสถานกักกันใน ตำบลเขาดินเหนือเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และพวกเรายังคงจะปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้อีกต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม

อื่นๆ

เมนู