ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน แก้ปัญหาขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเริ่มมีราคาสูงขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเฟสชิวเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู