สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ถือว่ารุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นั้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธ์ุ สามารถติดเชื้อได้ง่ายและไม่แสดงอาการที่ชัดเจน ส่งผลโรงพยาบาลมีพื้นที่และเตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยไม่มีที่รักษา ซึ่งขณะนี้หลายๆจังหวัดได้มีโครงการรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อรักษาตัว

จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีโครงการนี้เช่นกัน ชื่อโครงการ “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” เป็นโครงการเพื่อพี่น้องชาวบุรีรัมย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีที่รักษา โดยทางจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นมีมาตรการรองรับสำหรับโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมเอาไว้ทั้งโรงแรมและสถานที่ต่างๆ  เช่น ในตำบลประโคนชัย ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบบาลสนามจำนวน 4 แห่ง  โดยโรงบาลสนามแห่งที่ 1 เอเรน บูทีค โฮเทล, โรงพยาบาลแห่งที่ 2 ประโคนชัยรีสอร์ท, โรงพยาบาลแห่งที่ 3 วัดจำปา (รองรับผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียวอ่อนรอกลับบ้าน) และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงจะมีสถานที่กักกันตัวที่เรือนศิริรีสอร์ท ในโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งในประโคนชัยข้อมูลจากโรงพยาบาลประโคนชัยในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดังนี้

และทางอำเภอประโคนชัยได้มีมาตรการตรวจผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังอำเภอประโคนชัย โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้

เพราะฉะนั้นเมื่อมีมาตราการในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมไปถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อชาวบ้านและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ควรปฏิบัติตามมาตรการต่างๆและข้อปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ภาพรวมจำนวนผู้ติดป่วย COVID-19ในจังหวัดและสถานการณ์ในอำเภอประโคนชัย

   

ข้อมูลในการติดต่อกลับมารักษา

Call center: 02-5765555
Line: 02-5765555
สิ่งที่ต้องเตรียม: บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ผลตรวจ

ข้อมูลจาก: ที่นี่ประโคนชัย | Facebook ,  โรงพยาบาลประโคนชัย | Facebook ,   สสจ. บุรีรัมย์ | Facebook

วีดิทัศน์ประจำเดือน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู