รายงานการปฏิบัติการตำบลดงอีจาน ประจำเดือนสิงหาคม (ธรรมรักษ์ ขลิบกลาง)

การลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอเพื่อนำมาโปรโมทตำบลดงอีจานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

​ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความอันตรายต่อการแพร่กระจายของเชื้อที่ส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่กระนั้นทางเราก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสการฟื้นตัวของตำบลภายหลังสถานการณ์โควิด ที่หากว่าเราเริ่มที่จะสร้างความตระหนักรู้และสนใจในตำบลดงอีจานของเราโดยเร็วนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยสร้างงานและอาชีพให้คนในตำบลดีจานในอนาคตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

​โดยสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เราได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอโดยที่วิดีโอที่จะนำเสนอนั้นเราจะมุ่งสร้างเชิงสอดแทรกวิชาการพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ที่จรรโลงใจเข้าถึงง่าย

​คลิปวิดีโอการลงพื้นที่ตะลอนทัวร์พาไปกินน้ำปั่นรอบตำบลดงอีจาน เจ้าไหนดี เจ้าไหนเด่นด้านอะไร โดยสำหรับคอนเทนต์นี้จะเป็นการสร้างการนำเสนอที่จะมุ่งดึงดูดคนกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันที่นิยมการไปเที่ยวตามร้านกาแฟ ซึ่งเราจะนำเสนอในมุมมองที่มีความเป็นกันเองและเสมือนเพื่อนพาไปเที่ยวด้วยกัน ตามร้านต่างๆที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาไม่แพง

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์โควิดของชุมชนบ้านหนองตะไกร้ ตำบลดงอีจาน

​ด้วยแนวโน้มในปัจจุบันของผู้ป่วยโรคโควิดของไทยที่ยังสูงมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆวัน เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจ เราจึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่เสมอ สำหรับผลการเฝ้าระวังของตำบลดงอีจาน หมู่บ้านหนองตะไกร้ในเดือนสิงหาคมยังอยู่ในระบบที่น่าพึงพอใจดังเช่นเดือนที่ผ่านๆมา ที่ประชาชนยังมีการป้องกันตัวเองอยู่เสมอ มีผู้นำชุมชนที่ดีที่คอยเฝ้าระวังผู้ย้ายเข้ามาจากจังหวัดสีแดงอย่างเข้มงวดและเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ชาวบ้านในชุมชน

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อนำมากรอกในระบบCBD

​เพื่อที่จะสอดรับกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการมุ่งพัฒนาชุมชนให้ห่างไกลความเหลื่อมล้ำ ความยากจน เราจึงได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิมาใส่ในระบบกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลขั้นถัดมาที่พร้อมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ คำนวณและศึกษาต่อเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยลัยและผู้บริหาร

งานภายในกลุ่มปลายน้ำ

​สมาชิกภายในทีมได้มีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม ออกเป็น ทีมฝ่ายเพจประชาสัมพันธ์และจัดตั้งทีมแอดมิน ทีมวางแผนการปรับปรุงร้านจัดจำหน่าย ทีมฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีมทำแผนงบประมาณการดำเนินการ

​โดยที่ภายในทีมได้มีการเลือกตามความเหมาะสม ความถนัดในวิชาชีพและความสมัครใจ ซึ่งข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการอยู่ภายในทีมวางแผนทำงบประมาณที่ข้าพเจ้าได้กำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างและวางแผนงบอยู่

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู