ข้าพเจ้านายไตรรงค์  สรรพอำไพ รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการประสานงานด้านการทำวีดีโอเพื่อนำเสนองานวีดีโอให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด และการนำเสนอในครั้งนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับสถานะการโควิท19ในตำบล ที่ได้ช่วยกันดูแล และจัดการเกี่ยวกับการกักตัวให้แก่ผู้กักตัว

ในส่วนของการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ได้สอนวิธีการทำ และการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในชุมชน และยังส่งเสริมในชาวบ้านปลูกผักแบบปลอดสารเคมีเพื่อไว้กินในครัวครัวเรือน และจัดจำหน่ายในส่วนที่เหลือ

-ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

-ช่วยให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริม

-ช่วยให้ชาวบ้านได้ประหยัดค่าใช้จ่าย

Tags:

อื่นๆ

เมนู