การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในตำบล ดงอีจาน เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์ม 06 

จะมีให้เลือกแบบสำรวจ 4 แบบ 

แบบสำรวจชุดที่1 -สำหรับที่อยู่อาศัย 

แบบสำรวจชุดที่ 2-สำหรับตลาด

แบบสำรวจชุดที่3 -สำหรับศาสนาสถาน 

แบบสำรวจชุดที่ 4-สำหรับโรงเรียน

– การลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อนำมากรอกลงในระบบ CBD  

สอบถามชาวบ้าน ว่าทำเกษตรกร อย่างไรเป็นหลัก ปลูกอะไรบ้าง ทำกี่ไร่  ประสบปัญหาอะไรในการทำเกษตรกร  

Tags:

อื่นๆ

เมนู