การทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาตินั้น ย่อมเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การลดขยะให้กับโลกเพราะเราใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้แทนบรรจุภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกและโฟมที่ยากต่อการย่อยสลายตัวเองในธรรมชาติ รวมไปถึงการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้นได้อีกด้วย เพราะเราจะใช้ใบไม้ในชุมชนซึ่งมีอยู่แล้วและหาได้ง่ายมาผลิตและใช้งาน รวมไปถึงด้านสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องด้วยภาชนะเหล่านี้ไม่ได้ผลิตมาจากวัสดุที่มีสารเคมี จึงทำให้ไม่มีสารปนเปื้อนดีต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้วัสดุที่ใช้ในการ ผลิตคือ ใบตองหรือใบบัว เเละใบไม้ในท้องถิ่นอื่นๆ วิธีทำ 1)ผสมแป้งกับน้ำคนให้เข้ากัน นำตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นแป้งเปียก ยกลงจากเตา วางใบไม้ทากาวด้านบน 2 แผ่น นำด้านที่มีกาวปะกบกัน ทำเช่นเดียวกัน นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น นำแผ่นใบไม้ที่ได้ กดลงในชาม จัดให้เข้ามุมกับชาม นำชามอีกใบวางซ้อนกดบนใบไม้ นำไปตั้งไฟ นำวัสดุหนักๆ กดบนชาม ตั้งไฟ ตรวจใบไม้ด้านในให้แข็งจึงใช้ได้ ยกลงจากเตา นำวัสดุมาแงะใบไม้ออกจากชาม ตัดขอบ จะได้ภาชนะจากใบไม้
ทางด้านคณะทำงาน U2T  ของตำบลโนนเจริญได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  จึงได้มีการทำให้วัสดุจากธรรมชาติ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเเละก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตำบล

อื่นๆ

เมนู