ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยในสังคมปัจจุบันมีค่านิยมการบริโภค อุปโภคมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของปัญหาขยะ อย่างรวดเร็ว เช่นการใช้กล่องโฟมที่ทั้งย่อยสลายยาก และยังมีอันตรายเมื่อติดไฟ สำหรับภาชนะจากวัสดุธรรมชาติกำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก ความต้องการของตลาดภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่ายกำลังเป็นที่จับตามอง และเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและตลาดส่งออก ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมภาชนะจากวัสดุชีวภาพ ได้แก่ การนำใบไม้ เช่น ใบสัก ใบบัว กาบหมาก กาบกล้วย เป็นต้น มาขึ้นรูปเป็นภาชนะ สามารถใช้ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น ถือว่าเป็นนวัตกรรม ความสำเร็จของการหยิบเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการใส่อาหาร ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก 

ทางด้านทีมงานเเละอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (U2T) ของตำบลโนนเจริญได้เล่งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  จึงได้ประชุมเเละมีการทำให้วัสดุจากธรรมชาติ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเเละก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตำบล พวกเราจึงได้มีการทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติขึ้นมา เพื่อนำเป็นภาชนะในการใส่อาหารในครัวเรือนได้ 

วัสดุที่ใช้ได้แก่ การนำใบไม้ เช่น ใบสัก ใบบัว กาบหมาก กาบกล้วย เป็นต้น หรือใบไม้ในท้องถิ่น ใช้ใบซ้อนกันได้  ส่วนแป้งทำกาวหรือที่เรียกว่า แป้งเปียก เป็นแป้งที่สามารถรับประทานได้  วิธีทำเปียกเปียกคือ ผสมแป้งกับน้ำคนให้เข้ากัน แล้วนำไปตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวให้เป็นแป้งเปียกละลาย  จากนั้นยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นค่อยนำมาใช้ วิธีการทำภาชนะคือ วางใบไม้ทากาวด้านบน 2 แผ่น นำด้านที่มีกาวปะกบกัน ทำเช่นเดียวกัน นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น นำแผ่นใบไม้ที่ได้ กดลงในชาม จัดให้เข้ามุมกับชาม นำชามอีกใบวางซ้อนกดบนใบไม้ นำไปตั้งไฟ นำวัสดุหนักๆ กดบนชาม ตั้งไฟ ตรวจใบไม้ด้านในให้แข็งจึงใช้ได้ ยกลงจากเตา นำวัสดุมาแงะใบไม้ออกจากชาม ตัดขอบ จะได้ภาชนะจากใบไม้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วัสดุจากธรรมชาติสามารถขึ้นรูปเป็นภาชนะตามรูปแบบที่ต้องการโดยผ่านเครื่องขึ้นรูปที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ได้ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้ ได้ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถทดแทนภาชนะที่ทำจากโฟมและภาชนะอื่นๆที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

ตัวอย่างภาชนะจากใบไม้ตามธรรมชาติที่เห็นในทั่วๆไป

     ภาชนะจากใบทองกราว

 

ภาชนะจากใบตอง

   

ภาชนะจากผักตบชวา

ภาชนะจากชานอ้อย

ภาชนะจากใยพืช

 

ภาพขณะทำกิจกรรมเเละขั้นตอนการทำ 

         

            

 

อื่นๆ

เมนู