ชื่อบทความ: ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกกเเละกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผู้เขียนบทความ: นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์

บทความประจำเดือนกันยายน

 

-การติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกก

ทางทีมงานของเราได้มีการติดตามผลิตภัณฑ์ของเสื่อกกว่ามีความคืบหน้าถึงไหนเเล้วบ้าง เเล้วก็พบว่าเสื่อกกมีความคืบหน้าไปมากเเละมีการทำเสื่อกกจนเสร็จสิ้นพร้อมใช่งานเเล้ว

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ในการอบรมข้อมูลให้เเก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักการยกระดับของผลิตภัณฑ์ของชุมชนตนเองตามที่ตนเองมีเพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการการประกอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเเละสามารถใช้เเบรนด์ของของชุมชนในการขายของได้

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การรับรองมาตรฐาน(อย.มผช.)

ทีมงานเราได้ทำการอบรมต่อเรื่องการรองรับมาตรฐาน(อย.มผช)เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรองรับมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู