ข้าพเจ้านายกิตติ  จันทะกล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้

จากการลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในตำบล สำรวจมาตรฐานการผลิตกล้วยเบรกแตกของร้านแม่สำลีในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ พบว่า ร้านค้ามีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งมุงหลังคาสังกะสี

  • บริเวณหน้าร้านใช้สำหรับวางผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกเพื่อจำหน่าย ซึ่งหน้าร้านยังไม่มีจุดเด่นมากนักและประกอบกับร้านค้าอยู่ใกล้ทางโค้งมีต้นไม้บังทำให้ยากต่อการมองเห็น
  • ภายในร้านเป็นพื้นที่ในการทอดกล้วย ใช้เตาทอด 2 ชุดและใช้แก๊สในการทอดกล้วย จากการสอบถามแม่สำลีจะทำการทอดกล้วยในตอนกลางคืน เนื่องจากเวลาทอดกล้วยความร้อนในกระทะร้อนมากไม่สามารถทอดในช่วงกลางวัน เพราะจะยิ่งทำให้ผู้ทอดร้อนขึ้นกว่าเดิมมาก

  • การปอกกล้วยและล้างกล้วยจะทำนอกพื้นที่ของร้าน เนื่องจากภายในร้านมีพื้นที่แคบไม่เพียงพอสำหรับปอกและล้างกล้วย

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู