ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หาได้จากชุมชนของเรา เช่น ใบกล้วย ใบสัก กาบไผ่ กาบหมาก ที่เหลือทึ้งมาสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเราได้ วัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายเองได้ไช้เวลาไม่นานเหมือนพลาสติกที่ใช้เวลานานกว่าทั้งยังช่วยให้โลกเราน่าอยู่อีกด้วยและรักษาสิ่งแวดล้อม วัสดุที่เราทำครั้งนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเราให้ดูสวยงามมีลวดลายของใบไม้ให้หน้าใช้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สรุป กิจกรรมที่เราทำครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู