ข้าพเจ้านายณัฏฐวัชช์ บุญสวัสดิ์ รับผิดชอบบ้านโคกกระชาย ม.7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ได้เป็นจิตอาสาเวรยามดูแลผู้กักตัวผู้เสี่ยงโควิทที่ศูนย์กักตัววัดป่าบ้านโคกเห็ด ช่วยดูแลและบริการตามหน้าที่รับผิดชอบ

ในส่วนของการทำงาน ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกัน และเจลล้างมือ ทั้งนี้ทางเราได้ทำการนำเจลล้างมือ และน้ำดื่มไปบริจาคให้กับผู้กักตัว และทีมงานที่ดูแล และนำแจกให้แก่ชาวบ้านที่ทำการค้าขายในตำบล ของทั้ง 11 หมู่บ้าน

จากการเป็นจิตอาสาเวรยาม พบว่าได้มีประชาชนที่กลับมารักษาตัว และคนที่ต้องกลับบ้าน มีจำนวนมาก

Tags:

อื่นๆ

เมนู