ดิฉันนางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ผู้ปฎิบัติงานในนามนักศึกษา ในการปฎิบัติเดือนกันยายน

ได้มีการแบ่งหน้าที่วางแผนปรับปรุงร้านจัดจำหน่าย ร้านแม่สมคิด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ร้านต้องมีการปรับปรุงเนื่องด้วยในโลกปัจจุบันของเรามีเทคโนโลยีและมีวิธีการขายที่หลากหลายรูปแบบทำให้พวกเรามีการแบ่งงานเพื่อจะปรับปรุงร้านและทำให้ร้านมีความสนใจมากยิ่งขึ้น เรามีการจัดทำสติกเกอร์สินค้า การเขียนราคาที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบของสินค้า การทำโปสเตอร์หน้าร้าน การทำชั้นมีการวางของที่เป็นระเบียบและการทำการยิงบาร์โค้ดเพื่อสะดวกในการสั่งซื้อออนไลน์ในครั้งถัดไป และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การจัดทำเพจบนเฟสบุ๊ค ทำให้มีความหน้าสนใจมากยิ่งขึ้น

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู