ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ก็จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของหัวหน้างานและงานต่างๆในอำเภอในส่วนของเดือนนี้ก็จะมีงานหลักๆที่ต้องทำคือการรายงานลงในระบบร้องเรียนการรายงานในระบบไกล่เกลี่ยและการรายงานในระบบการออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/แหล่งอบายมุขอื่นๆในโครงการลดอบายมุขสร้างสุขให้กับสังคมในเดือนได้มีโอกาศลงพื้นที่กับTSTในการสำรวจข้อมูลด้านการศึกษาได้เจอชาวบ้านเจอผู้นำชุมชนในการออกพื้นที่แต่ละครั้งที่ออกพื้นที่ก็ทำให้ความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของชาวบ้านมากขึ้นได้รู้อะไรหลายอย่างและการช่วยงานการฉีดของโรงพยาบาลพลับพลาซึ่งออกมาฉีดให้ชาวบ้านที่หอประชุมอำเภอพลับพลาชัยในการช่วยงานการฉีดวัคซีนนั้นก็จะเห็นภาพประทับใจของผู้มาฉีดส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุก็จะมีความน่ารัก

อื่นๆ

เมนู