ดิฉันนางสาวรัตนาภรณ์ ยืนยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานประจำเทศบาลตำบลโนนเจริญ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำการลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมและอาชีพของชาวบ้านหลักในช่วงนี้ เนื้องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ชาวบ้านยังคงดำรงชีพอย่างไร พบว่าชาวบ้านนั้นยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ แต่มีการป้องกันตัวเองมากขึ้น ในเรื่องการออกไปพบปะผู้คน และมีการงด การออกจากบ้านหากไม่จำเป็น ไม่มีการจัดงานสังสรรค์หรืองานรื่นเริง โดยไม่ว่าจะออกจากบ้านไปไหนหรือไปสถานที่ใด ชาวบ้านก็จะสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงระบาดในจังหวัด เราจึงดำเนินกิจกรรมด้วยความเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม

โดยขั้นตอนแรกในการทำภาชนะจากใบไม้ เราช่วยกันหาใบไม้ที่สามารถหาได้ในชุมชนมา จากนั้นก็ทำการก่อไฟเพื่อใช้ในการขึ้นรูปภาชนะ เนื่องด้วยใบไม้บางชนิดมีลักษณะไม่เรียบและมีขนาดเล็กเราจึงต้องทากาวเพื่อเชื่อมไม้ให้ติดกัน กาวที่เรานำมาใช้นั้น ทำจากแป้งมันนำไปละลายน้ำ แล้วนำไปตั้งเกิดเป็นกาวเหนียวใส ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เมื่อทากาวเสร็จเราก็เอาไปใส่ในพิมพ์เพื่อขึ้นรูป ในขณะขึ้นรูปเราตน้องใช้ไฟอ่อนๆ ไปเรื่อยๆจนภาชนะได้รูปทรงตามที่เราต้องการ ก็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อย มีเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสามรถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ในครั้งหน้าเราจะจัดกิจกกรรมอะไรอีก แล้วจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะ

อื่นๆ

เมนู