1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ตลาดนัดชุมชนบ้านบุ หมู่ที่ 5 บ้านบุ ต. จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ตลาดนัดชุมชนบ้านบุ หมู่ที่ 5 บ้านบุ ต. จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน

         โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ  ตลาดนัดชุมชนบ้านบุ   หมู่ที่ 5 บ้านบุ  ต. จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย  สมใจหวัง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่   ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่ที่ 5 บ้านบุ  ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทอเสื่อและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในหมู่ที่ 5 บ้านบุ  ต. จรเข้มาก ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า  ในชุมชนมีการประกอบอาชีพ  เช่น เลี้ยงจิ้งหรีด    ทอเสื่อ   ทำกล้วยฉาบ  มันฉาบ   เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมทำผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนมากกว่าการรวมกลุ่มกัน   เนื่องจากภาระทางครอบครัว การทำงานของคนในชุมชนว่างแตกต่างกันไป   จึงไม่สามารถทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพและหารายได้เสริมได้

 

 

วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 บ้านบุ หมู่ 5 มีการดำเนินการในโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ โดยในกิจกรรมนี้มีการนำของในชุมชนมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น จิ้งหรีด กล้วยทอด ขนมจีน น้ำสมุนไพร ของฝากจากเขาพนมรุ้ง เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู