ดิฉันนางสาวสรินยา กรุดประโคน เราจะพบว่าในหลายๆชมชนมีวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถเอามาแปรรูปเป็นสิ่งต่างๆได้และสามารถใช้ได้จริง เราจึงคิดที่จะหาวิธีนำวัสดุจากทำธรรมชาติมาแปรรูปเป็นถ้วยจานเผื่อจะนำมาใส่ผลิตภัฑณ์ที่เรากำลังพัฒนาขึ้นให้เป็นผลิตภัฑณ์ประจำตำบลโนนเจริญ จึงนำใบตองและใบไม้ใบอื่นๆมาทำเป็นถ้วย โดยนำใบไม้มาขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ให้เป็นถ้วยที่สามารถใส่ของได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกหมู่บ้านได้พร้อมใจกันช่วยกันปฎิบัติงานจนเสร็จลุล่วง และมีการวางแผนสิ่งที่จะปฎิบัติต่อไปในเดือนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู