บทความประจำเดือน กันยายน

ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตนะ แก้วคำหอม เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท กพร. เดือนกันยายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตำบลดงอีจาน ได้มีการถ่ายวีดีโอ “ทำมาหากินถิ่นดงอีจาน” เป็นวีดีโอเกี่ยวกับ ตลาดที่ชาวตำบลดงอีจานนำผลผลิตทางการเกษตรไปขายที่ตลาด นั่นก็คือตลาดมิตรภาพดอนแขวน เป็นตลาดที่ชาวตำบลดงอีจานนำผลผลิตไปส่งที่นั่น และตลาดยังมีผลผลิตจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่นำไปขาย ราคาถูกและปลอดสารพิษ

 สามารถติดตามผลงานได้ที่เพจ “1 ตำบล 1 มหาลัย ตำบลดงอีจาน”

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู