การปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมีการลงพื้นที่ต่างๆและพบกับสิ่งที่น่าสนใจมากมาย และสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจและเหมาะที่จะนำมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้และรู้จักการทำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการทุ่นแรง การเพิ่มผลิตผล เป็นต้น  จากการลงพื้นที่ในหลายๆครั้งได้ไปที่สถานที่ที่เป็นอีกแหล่งที่เหมาะแก่การไปเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างมากนั่นคือ “ศรีเกษตรฟาร์มเห็ด”  ที่นั่นนอกจากจะทำฟาร์มเห็ดยังมีการเพาะปลูกที่หลากหลาย และได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในฟาร์มเห็ด เทคโนโลยีตัวนี้มีชื่อว่า “EVAPORATIVE COOLING SYSTEM”  

“EVAPORATIVE COOLING SYSTEM” คืออะไร

ระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ เป็นการลดอุณหภูมิของอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งใช้น้ำในการดูดซับความร้อนของอากาศ เพื่อให้อากาศมีอุณหภูมิที่ลดลง  ซึ่งหลักการทำงานจะควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และสเปรย์น้ำผ่านระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และสเปรย์น้ำแบบอัตโนมัติ โดยมีกล่องควบคุมจะทำหน้าที่ในการสั่งงานตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในโรงเรือนเพื่อปรับความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม

ทำไม  “ศรีเกษตรฟาร์มเห็ด” จึงใช้ “EVAPORATIVE COOLING SYSTEM”

เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา และอากาศบ้านเรามีความร้อนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโดยเฉพาะการออกดอกของเห็ด ซึ่งโดยทั่วไปตามธรรมชาติแล้วเห็ดจะออกดอกช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีความชื้นสูง ทางฟาร์มเห็ดจึงนำเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการรดน้ำ สามารถควมคุมอุณหภูมิและความชื้น ส่งผลให้ดอกเห็ดออกตลอดทั้งปี ดอกเห็ดมีความสมบูรณ์ สด และขายได้ราคาดี นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุก้อนเห็ดให้เก็บได้นานขึ้น 10-25% เพราะเชื้อเห็ดจะแข็งแรง ลดการเสียของก้อนเห็ดได้ 20-30% ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น 15-20%

 

หากสนใจซื้อดอกเห็ดหรือก้อนเชื้อและเยี่ยมชมศรีเกษตรฟาร์มเห็ด  

ติดต่อ: 097-323-8188 (คุณกิตติภพ ศรีวิเศษ),  https://www.facebook.com/srikasatemushroomfarm

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ระบบ Evaporative (EVAP) | ฟาร์มเห็ดสวนผัก (wordpress.com)    https://bit.ly/3lagPYA

วิดีทัศน์ประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู