ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ พวงประโคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ID07) รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำหมู่บ้านกระสังหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พระเจ้าได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์คุมงานประจำตำบลให้ลงสำรวจภายในหมู่บ้านที่รับผิดชอบว่ามีการทอเสือ ทอผ้าไหมหรือไม่ แต่ถ้าหากไม่มีให้ทำการสำรวจอาชีพของคนในหมู่บ้าน ผลจากการสำรวจพบว่าชาวบ้านเคยมีการโทรเสริมแต่ในปัจจุบันชาวบ้านยึดกับอาชีพเกษตรกรเป็นหลักและรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป พนักงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงอาชีพการเกษตรของคนในชุมชน การเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาซึ่งจะทำได้ปีละครั้ง ปัญหาที่พบคือที่ที่ชาวบ้านใช้ได้ทำการเกษตรกันเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดและเป็นการรุกล้ำพื้นที่ป่า จากการสอบถามเจ้าของที่ปรากฏว่าเป็นที่ดินที่ใช้ทำมาหากินสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่ดินทำกินมาแล้วประมาณ 10 ปีขึ้นไป แต่ทางชาวบ้านมีเรื่องที่วิตกกังวลคือหากมีการขอคืนพื้นที่ทางเจ้าบ้านจะไม่มีที่ดินทำกินเอ็งอยากได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือในส่วนนี้ให้แก่ชาวบ้านหรือทำให้ที่ตรงนั้นเป็นที่ทำกินแบบถูกกฎหมายเนื่องจากเจ้าของที่อาศัยทำกินมาเป็นเวลายาวนานเป็นอยากจะครอบครองที่ผืนนั้นอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเรียกคืนพื้นที่

                               

                               

อื่นๆ

เมนู