ข้าพเจ้าธัญเทพ เจริญศรี ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยให้พี่ๆชาว U2Tได้ข้อมูลของชาวบ้านที่ทำอาชีพอะไรส่วนใหญ่ในท้องถิ่น สถานที่ ร้านอาหาร เพื่อนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ CBD เเละตัดคลิปวิดีโอ VLOG : ทำมาหากินถิ่นดงอีจาน เพื่อนำวิดีโอลงในเพจ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลดงอีจานเเละตัดต่อวิดีโอเอาไปลงบทความของพี่น้องชาว U2T แล้วอัพโหลดลงใน youtube ของตำบลดงอีจาน ชื่อเรื่องว่า ID11 มีอะไร… ในดงอีจาน? สามารถเข้าไปชมวิดีโอของพวกเราได้ที่ youture หรือลิ้งด้านล่างนี้

Tags:

อื่นๆ

เมนู