ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน กันยายน ในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ซึ่งได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอ ในตำบลดงอีจานหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ถ่ายทำอาชีพการทอไหม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านดอนตาอยู่ ชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 4ดอน” เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้ทำการรวมกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มาจัดตั้ง และรวมกลุ่มทอไหมเพื่อขายสู่ท้องตลาด ซึ่งในการถ่ายทำครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงมือร่วมทอกับชาวบ้าน ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การเตรียมไหมยืน การกรอเส้นพุ่งเข้าหลอด รวมถึงการทอ ซึ่งราคาผ้าไหมนั้นจะอยู่ที่ 2500 ทุกผืน และทุกลาย ซึ่งมีวางขายที่จุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ ตามงานมหกรรมโชว์สินค้าต่างๆทั้งในอำเภอ ในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทุกวันนี้เริ่มหายไปจากชีวิตคนในชุมชนเพราะ ออกไปทำงานในเมืองกันมากขึ้น ซึ่งทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกยินดีต้อนรับและเปิดสอนการทอไหมให้ผู้อยากเรียนรู้ทุกท่าน เพื่อสืบสานและถ่ายทอดวิชาควรู้ด้านการทอไหมให้อยู่สืบเนื่องไปค่ะ

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู