ข้าพเจ้า นายอนันต์ กะการดี ประเภท กพร. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

          ในปัจจุบันเราทราบกันอยู่แล้วว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม และอาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่ ก็คืออาชีพเกษตรกร ซึ่งข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นหลักของประเทศไทย รวมถึงสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ รวมไปถึงกล้วย
           กล้วยเป็น ผลไม้ที่สำคัญต่อสังคมไทยทั้งในแง่การเกษตรและด้านความเชื่อ และกล้วยยังเป็นพืชที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการใช้ชีวิตรวมไปถึงถึงการกินอยู่ ซึ่งอาหารที่มาจากกล้วยในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจำพวกของหวานหรือเบอเกอรี่
ซึ่งรวมไปถึงในการแปรรูปกล้วยในชุมชนของตำบลโนนเจริญ ส่วนใหญ่การแปรรูปจากกกล้วยในตำบลโนนเจริญ จะทำการแปรรูปในรูปแบบเดิม ๆ ทำให้สินค้าไม่มีความน่าสนใจ ส่งผลให้การตลาดหรือการค้านั้น ไม่เป็นไปอย่างที่ควร และในด้านการขายต่างๆ ยังเป็นแบบออฟไลน์ ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงที่จำกัด

            

             

 

​           ทางทีมทำงานของเราจึงอยากพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า พร้อมกับการทำสื่อออนไลน์ เพื่อนำเสนอสินค้านรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่นการทำสื่อโฆษณาทางแอปพลิเคชัน Facebook, Line,​ Instagram, Tiktok เป็นต้น

ตัวอย่างการเเปรรูปกล้วย

  • กล้วยฉาบ

  • กล้วยเชื่อม

  • กล้วยตาก

  • ข้าวเกรียบกล้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู