โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับคนในชุมชนตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงมีการสอนให้ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ โดยในครั้งนี้ได้มีการสอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค สอนการผลิตสบู่ล้างมือ และรณรงค์ให้ทุกคนป้องกันตนเองล้างมือสม่ำเสมอ หากจับสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรคก็ให้ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทันที

สูตรเจลแอลกอฮอล์องค์การอาหารและยา (อย.)

อุปกรณ์
1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ 833.3 มิลลิลิตร
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 3% ปริมาณ 41.7 มิลลิลิตร
3. กลีเซอรีน 14.5 มิลลิลิตร
4. น้ำต้มสุก
5. ภาชนะความจุ 1,000 มิลลิลิตร
วิธีทำ
1. เทเอทิลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร
2. เทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตามลงไป
3. เติมกลีเซอรีนลงไป
4. เทน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วตามลงไป จนเต็มปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร
5. คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี
6. บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้

*ข้อควรระวัง หลังจากท้าเจลล้างมือเสร็จแล้ว ให้ถูมือไป-มาจนกว่าแอลกอฮอล์จะแห้งไปจนหมด พยายามหลีกเลี่ยงประกายไฟในกรณีที่แอลกอฮอล์ตามตัวยังระเหยไม่หมด และอย่าเป่ามือที่ยังมีแอลกอฮอล์บนผิวกับเครื่อง Hand Dryer ในห้องน้ำเด็ดขาด เพราะแอลกอฮอล์อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อประกายไฟได้ ควรใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท้า เพราะหลังจาก 30 วัน ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อของแอลกอฮอล์อาจจะลดลง จนทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดน้อยลงไปด้วย

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู