กลุ่ม ID-02 ของเราได้เข้าไปมอบของให้ที่ทางโรงเรียนบ้านโคกย่างเเละร่วมพูดคุยเเละกล่าวถึงเป้าหมายโครงการของเราให้เเก่คุณครูเเละบุคลากรของตำบลโคกย่าง เพื่อเป็นการให้โรงเรียนนั้นมีอุปกรณ์อนามัยที่พร้อมสำหรับนักเรียนในการเตรียมเปิดเรียนในช่วงนี้สถานการร์โควิดเเบบนี้ 

เเละนอกจากนี้ทาง ID-02 ยังได้ไปร่วมมอบของให้กับทางวัดที่ตำบลโคกย่างเเละยังร่วมกันทำความสะอาดที่วัดเผื่อให้ดูสบายตาขึ้นเเละยังมีการเเจกของเจลเเอลกอฮอเเละหน้ากกากอนามัยเเก่ศูนย์พัฒนาเด็เล็กเเก่ผู้คนเเละครูที่สอนเด็กเพื่อเป็นการป้องกันโรคเเก่ตัวเด็กอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู