ข้าพเจ้านางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชนตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในเดือนมีนาคมนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกส์ ของชุมชนในตำบลบ้านกรวด ก่อนอื่นเราก็ทราบแล้วว่าเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบเป็นสิ่งที่มีอยู่มาช้านานในพื้นที่บ้านกรวด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นความสำคัญจุดนี้ทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ขึ้น เพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรมของคนในอดีต ประกอบทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวด อีกด้วยซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร ทั้งมาการฝึกปั้น ฝึกลงสี ฝึกเผา นับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้ความรู้และฝึกฝนอาชีพได้ ในวันงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีการทำบุญตักบาตร นิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ หากผู้ที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องการปั้นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบเซรามิกส์ สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ได้

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะตั้งอยู่ที่บ้าน หนองจิก หมู่ที่ 11ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ทางเข้าจะอยู่ติดถนนสี่เลนส์สาย 2245 ประโคนชัย-บ้านกรวด สังเกตป้ายร้าน หนึ่งป้ายหิน เลี้ยวเข้ามาประมาณ 20 เมตรจะเห็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ

อื่นๆ

เมนู