การสร้างอาชีพจากมหาวิทยาลัยสู่คนในชุมชน

ณ ตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวชไมพร  อยู่กลัด

ตำบลหินลาด ตั้งชื่อตามสถานที่ภูเขา เพราะจะมีหินที่เป็นลานลาดเอียงอยู่มากมาย จึงตั้งชื่อว่า “ตำบลหินลาด” ตำบลหินลาดมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยบริบทรอบๆหมู่บ้านมีความสะอาด สดชื่น ร่มรื่น ผู้คนมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นไปอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลัก คือเกษตรกร ทำสวน เลี้ยงสัตว์

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งอาชีพที่เราได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนคือ การสอนการทำเครื่องปั้นด้วยวิธีต่างๆซึ่งได้แก่ การขึ้นรูปแบบจุด แบบเส้น แบบแผ่น เป็นต้น

ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้ทราบถึงการปั้นด้วยมือ  ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ

1.นำดินมาปั้นเป็นกลมๆ แล้วทุบให้แบน เพื่อนำมาเป็นฐาน

2.นำดินมามาแบ่งให้มีขนาดพอดี แล้วนำมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ จากนั้นนำไปวางทับกันไปเรื่อยๆให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการ

3.เราอาจจะตบแต่งผลงานของเราเพิ่มเติมด้วยการขึ้นรูปแบบแบบจุด หรือแบบแผ่นก็ได้

       

       

              การฝึกอบรมในครั้งนี้อาจเป็นแนวทางใหม่ๆในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยเราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในอนาคต และยังสามารถฝึกการใช้สมาธิได้อีกด้วย

        

วิดีโอประจำเดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู