ชื่อบทความ : การการรณรงค์และการเตรียมตัว ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอมรเทพ ชัยภา


     การ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” เป็นการป้องกันโรค และหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ดีที่สุด หลายภาคส่วนจึงได้ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน 2 กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง 
     เมื่อช่วงเวลาของการ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ใกล้เข้ามาทุกที หลายคนอาจจะกังวลว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? ต้องเตรียมตัว เตรียพร้อมอย่างไร?  เพราะ “การฉีดวัคซีนโควิด-19” มีทั้งผู้ที่ไม่ได้รับผลข้างเคียงใด  และผู้ที่มีผลข้างเคียง

การเตรียมตัว ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’
1.ออกกำลังกายได้ปกติ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.วันที่ฉีดวัคซีน ให้รับประทานอาหาร และดื่มน้ำตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดชา/กาแฟ หากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาเป็นประจำ ก็ให้ใช่ยานั้นตามปกติ เว้นแต่แพทย์แนะนำให้หยุด ผู้หญิงที่มีรอบเดือนในวันที่ฉีดวัคซีนสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ
3.หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
4.ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อย สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมงหรืออาจรับประทานยากลุ่ม NSAIDS เช่น Ibuprofen ได้ หากไม่มีข้อห้ามอื่น

5.การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากวัคซีนชนิดอื่นๆ 2 สัปดาห์ ยกเว้นมีความเร่งด่วนอยู่ในพ้นที่ระบาดให้ฉีดได้เลย สำหรับวัคซีนอื่นที่จำเป็น เลื่อนกำหนดไม่ได้ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังถูกสัตว์กัด บาดทะยักเมื่อมีบาดแผลก็ให้ฉีดไปตามตารางการฉีดของวัคซีนนั้นได้
6.ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีกประมาณ 2-5 นาที

162200110089

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู