ชื่อบทความ : การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดบ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอมรเทพ ชัยภา


    เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) ได้มีการแพร่ระบาดมาจนถึงตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่บ้านแสลงโทน ได้มีการดำเนินการป้องกันตามมาตราการโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยจากผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงโทน ได้ลงพื้นที่ และได้ลงไปสัมภาษณ์การป้องกันโควิดต่างๆ กับผู้นำชุมชน  ว่ามีการป้องกันโควิด 19 ยากลำบากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลต่างหวาดกลัวคนนอกพื้นที่ เนื่องจากอาจนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในชุมชนได้ จึงต้องทำการเก็บข้อมูลในส่วนที่สามารถเก็บได้เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง จึงจะสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามประเด็นที่กำหนด

 

ข้อปฏิบัติของศูนย์คัดกรอง covid-19 ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และการเฝ้าระวังประจำวันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
     – (หมอคนที่ 1) วัดอุณหภูมิ อาการแรกพบ หากพบว่ามีไข้ อาการผิดปกติ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (หมอคนที่ 2) ถ้าพบมีความเสี่ยงสูง ให้ส่งต่อโรงพยาบาลทันที (หมอคนที่ 3)
– กรณีการกักตัวที่บ้าน ขอให้ อสม. เฝ้าระวัง วัดไข้ ถามอาการผู้กัดตัวทุกวันตลอดระยะเวลา 14 วัน ให้รายงาน รพ.สต. (หมอคนที่ 2) ถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้ส่งต่อพยาบาลทันที (หมอคนที่ 3)
– หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้ประสานโรงพยาบาลปฏิบัติตามข้อแนะนำการส่งตัวตรวจ โดยไปคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)ไม่ควรให้ผู้ป่วยไปโดยไม่รู้ว่าไปจุดไหนห้ามไปร่วมกับญาติหรือบุคคลอื่นเพราะมีโอกาสแพร่เชื้อระหว่างทางได้


อื่นๆ

เมนู