ชื่อบทความ : การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน
พื้นที่ : หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายจิรวัฒน์ ตาประโคน

การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน

        การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน การป้องกันการแพร่ระบาดจึงต้องเข้มงวดที่สุด กระทรวงสาธารณสุขที่รับบทหนักในด้านการป้องกันและรักษา รวมไปถึงทุกๆภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการดำเนินการป้องกันตามมาตราการโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยจาก กระทรวงสาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน 

1.ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด ต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้าน หรือชุมชนท้องที่ ที่อำเภอกำหนด โดยให้กรอกแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. และแอปพลิเคชัน Buriram Healthy Passport พร้อมต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้แยกพักอาศัย แยกสิ่งของเครื่องใช้กับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง

2.สำหรับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ออกจากบ้านให้น้อยที่สุด เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 พ.ค.นี้

3.อสม. เคาะประตูบ้าน ให้คำแนะนำโรคโควิด-19และรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19

4.ในพื้นที่เสียงมีการฉีดยาฆ่าเชื้อชุมชนแสลงโทน ทั่วหมู่บ้าน

ภาพถ่าย

อื่นๆ

เมนู